Käyttöehdot

EtusivuKäyttöehdot

Talopeli -palvelun yleiset käyttöehdot

Kaikkien tuottamiemme ohjelmistojen ja Internet-sivustojen käyttäjien mahdollisuudet laajenevat. Käyttöehtomme on päivitetty vastaavalle tasolle kuin erilaisissa käyttämissäsi muissa palveluissa (mm. yhteisöpalveluissa) on jo käytössä.

Palveluidemme avulla voit tulevaisuudessa tallentaa, hallita ja jakaa itse tuottamaasi, hankkeisiisi liittyvää tai muiden tuottamaa tietoa. Samalla kun mahdollisuudet laajenevat lisääntyvät myös palvelumme ja palveluidemme käyttäjien vastuut ja velvollisuudet. Internet-palveluiden käytössä on syytä noudattaa huolellisuutta ja arvioida mm. tietoturvaan liittyvät kysymykset, sekä omasta että muiden henkilöiden ja osapuolten oikeuksien puolesta.

Palvelumme turvallisuus Internetissä on varmistettu ja kaikki palvelumme osat on suojattu. Kaikki palveluumme tuleva tieto tai palvelusta toimitettava tieto kulkee salatuissa yhteyksissä, mukaan lukien sähköpostit. Sinun käyttäjänä tulee noudattaa vastaavaa huolellisuutta ja varovaisuutta kuin muidenkin vastaavia ominaisuuksia sisältävien palveluiden käytössä.

Toivomme käyttäjiemme huomioivan

Talopeli.fi -sivuston selaaminen ja TaloPeli -palvelun rajoitettu käyttö eivät edellytä rekisteröitymistä.

Halutessasi laajemmat käyttöoikeudet voit rekisteröityä käyttäjäksi ja hankkia käyttäjätunnuksen.

Rekisteröityminen on maksutonta. TaloPeli -palveluun rekisteröitynyt käyttäjä voi hyödyntää palvelun perusominaisuuksia maksutta ja saada rekisteröitymätöntä käyttäjää laajemmat palvelut käyttöönsä.

Maksulliset palvelun osat ostetaan esim. TaloPeli-verkkokaupasta (WebShop). Käyttäjä ei vahingossa voi joutua maksullisen palvelun osan käyttäjäksi. Palvelumme eivät säilytä tietoja käyttämistäsi maksuvälineistä vaan käytämme kaikissa maksutapahtumissa ulkopuolista luotettavaa palveluntarjoajaa.

Yleisten käyttöehtojen hyväksyminen

TaloPeli -palvelun muodostavat talopeli.fi Internet-sivusto (myöhemmin ”Sivusto”), TaloPeli – ohjelma (myöhemmin ”TaloPeli – ohjelma/-palvelu” tai ”Ohjelmisto”) sekä kaikki Sivustolle ja TaloPeli-ohjelmaan sisältyvät Visual computing Oy:n tuottamat ja/tai tarjoamat palvelut ja laskentaohjelmat (myöhemmin kaikki edellä mainitut yhdessä ”Palvelu”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Visual computing Oy:n (myöhemmin ”Palveluntarjoaja”) talopeli.fi verkkopalveluun rekisteröitymiseen, Palvelun käyttämiseen sekä Palvelun kaikkeen sisältöön, mukaan lukien yritysten tai yksityisten käyttäjien (myöhemmin ”Käyttäjä”) palveluun tallentamat tai Palvelun kautta jakamat tiedot ja materiaali. Rekisteröitymällä ja/tai käyttämällä Palvelua tai siihen liittyviä palveluita ja/tai vierailemalla Sivustolla hyväksyt nämä yleiset käyttöehdot (myöhemmin ”Ehdot”).

Nämä Ehdot sisältävät tällä viittauksella myös kaikki Sivustolla julkaistut mahdolliset muut Palveluntarjoajan Palvelua koskevat ehdot sekä TaloPeli – ohjelman tietosuojaselosteen, joita kaikkia voidaan muuttaa Palveluntarjoajan toimesta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle. Sivuston ja/tai Palvelun kautta mahdollisesti tarjottavat, kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut saattavat sisältää erillisiä, kolmansien osapuolten palveluilleen määrittelemiä käyttöehtoja. Kyseisten kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden käytössä tulee noudattaa mainittuja ehtoja tämän viittauksen perusteella.

Näiden Ehtojen edellyttämät suostumukset ja luvat tulee pyytää, samoin kuin mahdolliset kysymykset esittää Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen: info@talopeli.fi.

Palvelun sisältö ja käyttäminen

Palvelu on suunnattu pientalon rakentamisen valmistelua ja työnaikaista hallintaa sekä asumisen ja rakennuksen elinkaaren hallintaa suunnittelevien ja toteuttavien yksityishenkilöiden sekä toisaalta edellä mainittuihin toimenpiteisiin tuotteita ja/tai palveluita tarjoavien yritysten kohtaamispaikaksi. Palvelussa on myös mahdollista ylläpitää blogia, joka on kaikkien, myös ei- Palveluun rekisteröityneiden, luettavissa. Edelleen Palvelu mahdollistaa Käyttäjän oman materiaalin tuottamisen, tallentamisen ja jakamisen Palvelussa toisille Käyttäjille sekä myös ei-rekisteröityneille kolmansille.

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden ilman erillistä ilmoitusta ja koska tahansa laajentaa tai muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelu tai jokin sen osa.

Sivuston selaaminen ja Palvelun rajoitettu käyttö eivät edellytä rekisteröitymistä Palveluun. Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä voi hyödyntää Palvelun perusominaisuuksia korvauksetta ja saada rekisteröitymätöntä Käyttäjää laajemmat palvelut käyttöönsä. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi lisäksi tilata Palvelun korotetun tai laajennetun käyttöoikeuden erillistä maksua vastaan. TaloPeli -palvelu sisältää lisäksi myös muita maksullisia ominaisuuksia, jotka ovat Palveluun rekisteröityneiden Käyttäjien tilattavissa. Yrityksille tarjotaan lisäksi erillisiä palveluita maksua vastaan.

Palveluntarjoaja ei voi taata Käyttäjälle, (jäljempänä näissä Ehdoissa myönnetystä) Lisenssistä huolimatta, häiriötöntä pääsyä Sivustolle tai Palveluun kaikkina aikoina, eikä vastaa tästä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Palveluntarjoajan toimenpiteistä huolimatta Palvelussa tai Sivustolla saattaa esiintyä keskeytyksiä muun muassa ylläpitotoimenpiteiden suorittamisen vuoksi tai johtuen esimerkiksi järjestelmän tai Internetin yleisistä toimintahäiriöistä.

Rekisteröityminen

Käyttäjä voi hankkia itselleen OmaTaloPeli-käyttäjätunnuksen rekisteröitymällä Palveluun. Vain luonnollinen, täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö voi rekisteröityä Palvelun Käyttäjäksi joko yksityishenkilönä tai yrityksen edustajana. Mikäli samasta yrityksestä on useampia Käyttäjiä, tulee jokaisen rekisteröityä itsenäiseksi Käyttäjäksi. Palvelun käyttäminen väärillä henkilötiedoilla on kiellettyä, eikä Palveluntarjoaja ole missään tilanteessa vastuussa väärien henkilötietojen käyttämisestä. Rekisteröityminen on maksutonta.

Palveluntarjoajalla on oikeus myöntää, evätä tai muuttaa Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua milloin tahansa sekä muuttaa halutessaan myös edellytyksiä Palvelun käytölle ja rekisteröitymiselle. Rekisteröityneen Käyttäjän käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä käyttöoikeutta voi siirtää missään tilanteessa kolmannelle.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle täyden oikeuden kerätä ja hyödyntää näiden Ehtojen mukaisesti kaikkea tietoa ja materiaalia, mitä Käyttäjä tuottaa, tallentaa tai muutoin jakaa Palvelussa tai sen kautta muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä hyväksyy lisäksi sen, että hänestä tulee Palveluntarjoajan (käyttäjä)asiakas ja että hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan ylläpitämään käyttäjä- ja asiakasrekisteriin. Käyttäjä- ja asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään ja luovutetaan Palveluntarjoajan TaloPeli – ohjelman tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Hyväksyessään nämä Ehdot Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä ja luovuttaa kaikkia Käyttäjän henkilö- ja muita Palveluun tallennettuja tai Palvelussa näiden Ehtojen mukaisesti jaettuja tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille, myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

Maksullinen käyttöoikeus

Vain rekisteröitynyt Käyttäjä voi hankkia maksua vastaan korotetun tai laajennetun käyttöoikeuden tai muita palveluita tai tuotteita. Maksullisen käyttöoikeuden voi hankkia yksityiskäyttöön tai yrityskäyttöön.

Maksullisten palveluiden ja tuotteiden tarkempi sisältö ja kulloinkin voimassa olevat käyttöoikeustasot on määritelty Sivustolla tai erikseen allekirjoitettavassa sopimuksessa (yritykset). Maksullisten Palveluiden hinnat on esitetty Sivustolla tai Palveluntarjoajan tai jälleenmyyjän hinnastossa. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa maksullisten Palveluiden ja tuotteiden hintoja milloin tahansa. Hinnanmuutos ei kuitenkaan vaikuta jo maksettuun määräaikaiseen palvelujaksoon.

Palveluntarjoajalla on oikeus evätä Käyttäjältä laajennettu tai korotettu käyttöoikeus sekä muu palvelu tai tuote, mikäli Käyttäjä ei ole maksanut käyttöoikeuden laajennuksen tai korotuksen tai lisäpalvelun tai tuotteen hintaa tai noudattanut muita Palvelun käyttöä koskevia ehtoja. Maksu katsotaan suoritetuksi kun suoritus näkyy Palveluntarjoajan tilillä.

Käyttöoikeus, palvelu tai muu tuote maksetaan etukäteen tilatuksi palvelujaksoksi tai lunastamalla Prepaid-koodi. Maksua ei palauteta mahdollisesti käyttämättä jääneen palvelujakson ajalta eikä käyttämättä jäänyttä palvelujaksoaikaa voi siirtää toiselle Käyttäjälle. Vastaavasti käyttämättä jäänyttä Prepaid-koodia ei lunasteta takaisin. Prepaid-koodia voi käyttää vain kerran, jonka jälkeen se mitätöidään.

Käyttö

Käyttäjä vastaa kaikesta hänen käyttäjätunnuksensa kautta tapahtuvasta toiminnasta mukaan lukien salasanan salassapito. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätunnuksen, salasanan tai muuta Palvelun tai siellä olevien tietojen väärinkäyttöä. Käyttäjän tulee huolehtia jatkuvasti käyttäjätunnuksensa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Käyttäjän tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja mahdollisia kolmannen osapuolten palveluilleen asettamia ehtoja, sikäli kun kolmansien osapuolten palveluita käytetään Palvelussa tai sen kautta.

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei Käyttäjä tuota, tallenna, jaa tai muutoin esitä Palvelussa tai Palvelun kautta tai hyödynnä millään tavoin tietoa tai materiaalia, joka:

a) on lain-, asetusten tai viranomaisten määräysten vastaista tai harhaanjohtavaa, epätodenmukaista tai valheellista;

b) sisältää kolmannen osapuolen henkilökohtaisia, taloudellisia tai muuten arkaluontoisia tai loukkaavia tietoja;

c) loukkaa Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia;

d) saattaa sisältää viruksia tai muita haitallisia elementtejä, jotka saattavat vahingoittaa ohjelmistojen, laitteiden tai järjestelmien toimintaa; tai

e) on muutoin näiden Ehtojen tai hyvän tavan vastaista.

Mikäli Käyttäjä havaitsee, että Palvelussa jaettu tieto tai materiaali on näiden Ehtojen tai hyvän tavan vastainen tai paikkaansa pitämätön, tulee Käyttäjän ilmoittaa asiasta viipymättä Palveluntarjoajalle. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän (i) tuota, lataa, tallenna, jaa tai julkaise Palvelussa mitään sellaista tietoa tai materiaalia, mihin hänellä ei ole riittäviä oikeuksia; (ii) käytä tai hyödynnä Palvelua miltään osin siten, että käyttö saattaisi loukata Palveluntarjoajan ja/tai Palveluun liittyviä tai kolmannen immateriaali- tai muita oikeuksia; (iii) vuokraa, luovuta, jaa tai muuten siirrä miltään osin näiden Ehtojen tai Lisenssin perusteella saamiaan oikeuksia; tai (iv) käytä Palvelua muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen tai toimi muulla tavoin näiden Ehtojen vastaisesti.

Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, välittömistä ja välillisistä, jotka Käyttäjän näiden Ehtojen, Lisenssin tai kolmannen osapuolten asettamien ehtojen vastainen toiminta Palvelussa aiheuttaa Palveluntarjoajalle tai kolmannelle. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta Käyttäjälle, rikkomistilanteessa tai turvallisuus- tai muusta syystä, oikeus lukea, muuttaa, muunnella, torjua tai poistaa Palvelussa olevaa sisältöä tai Käyttäjän käyttäjätunnuksen joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Sen lisäksi mitä muualla näissä Ehdoissa on lausuttu Palveluntarjoajan ja Käyttäjän oikeuksista ja vastuista, todetaan seuraavaa:

Käyttäjällä on omien tietojensa ja materiaalinsa tuottamien, tallentamisen ja jakamisen lisäksi oikeus selata kaikkea Sivustolla ja Palvelussa esitettyä tietoa ja materiaalia toisten Käyttäjien hänelle myöntämien oikeuksien mukaisesti sekä käyttää kolmansien osapuolten Palvelun kautta tarjoamia palveluita hyväkseen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikilta osin näitä Ehtoja Sivustoa ja Palvelua ja niihin liittyviä palveluita käyttäessään kuten myös kolmannen palveluilleen mahdollisesti asettamia ehtoja.

Käyttäjä vastaa kaikilta osin Palvelussa ja/tai Palvelun kautta toisille Käyttäjille tai kolmansille antamistaan valtuutuksista lukea, tallentaa, jakaa tai muutoin hyödyntää Käyttäjän Palveluun tallentamaa tai siellä jakamaa tietoa ja/tai materiaalia.

Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjälle Palvelun käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista, vastuista tai muista velvoitteista. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus lopettaa käyttäjätunnuksensa, jolloin se poistetaan käytöstä. Käyttäjätunnuksen päättämisestä huolimatta Palveluntarjoaja pidättää oikeuden säilyttää ja hyödyntää käyttäjätunnukseen liittyviä tietoja ja materiaalia näiden Ehtojen mukaisesti. Käyttäjätunnuksen poistamisesta huolimatta näiden Ehtojen sellaiset määräykset, jotka on tarkoitettu olemaan voimassa ikuisesti, jäävät voimaan Käyttäjän osalta käyttäjätunnuksen poistamisesta huolimatta.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen tai Käyttäjän Palveluun tuottamien, tallentamien tai Palvelussa tai sen kautta jakamien tietojen tai materiaalin sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Edelleen, Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa tai sen kautta luotujen hinta- tai muiden laskelmien tai tietojen ja materiaalin oikeellisuudesta tai käytettävyydestä tiettyyn tilanteeseen tai tarkoitukseen eikä Palvelussa tai sen kautta tuotettavista kolmannen palveluista tai kolmannen antamista tiedoista. Tältä osin vastuu on Käyttäjällä ja palveluita tarjoavalla ja tuottavalla kolmannella osapuolella. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelun käytöstä tai Palvelusta tai Palvelun kautta saadun tiedon tai materiaalin käytöstä välittömästi tai välillisesti aiheutuneista mahdollisista vahingoista miltään osin.

Käyttäjällä ei ole oikeutta linkittää Palvelua millekään muulle verkkosivustolle tai käyttää Palvelua yhdessä minkään muun palvelun kanssa ilman Palveluntarjoajan erikseen antamaa, etukäteistä kirjallista ja nimenomaista suostumusta.

Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti sen, että käyttäessään Palvelua hänelle voidaan Palvelun sisältöön liittyvän aineiston lisäksi kohdistaa, lähettää ja/tai toimittaa muuta aineistoa, kuten esimerkiksi mainoksia, muun ohessa postitse, matkapuhelimen, sähköpostin ja Internetin välityksellä Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen toimesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aineistoista.

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän tai kolmannen osapuolen Palvelussa tai Palvelun kautta esittämistä tai sinne tallentamista tiedoista tai materiaalista tai niiden oikeellisuudesta tai jakamisesta Palvelun kautta. Kaikki vastuu on materiaalin tai tiedon tallentavalla, esittävällä tai sitä jakavalla Käyttäjällä tai kolmannella osapuolella.

Palvelu, Sivusto ja Ohjelmisto ja kaikki niiden sisältö esitetään sellaisina kuin ne ovat, eikä Palveluntarjoaja anna mitään vakuutuksia niihin liittyen, eikä Palvelun, Sivuston tai Ohjelmiston häiriöttömästä käyttömahdollisuudesta tai niiden virheettömyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle tai kolmannelle mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta kuten esimerkiksi työn keskeytymisestä, toimintahäiriöstä tai teknisestä viasta johtuvat vahingot.

Palvelun kautta Käyttäjällä saattaa olla mahdollisuus päästä kolmannen osapuolen nettisivustolle tai palveluihin. Käynti kolmannen osapuolen nettisivustolla tai palveluiden käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla, eikä Palveluntarjoaja vastaa miltään osin kolmannen osapuolen sivuston tai palveluiden sisällöstä tai niistä johtuvista, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista, välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä, mikäli Palveluntarjoaja katsottaisiin vastuulliseksi aiheutuneeseen vahinkoon, on kaikissa tilanteissa Käyttäjän Palveluntarjoajalle vastuuntoteamishetkellä Palvelun käytöstä maksama summa. Yrityskäyttäjän osalta korvauksen enimmäismäärä lasketaan arvonlisäverottomasta summasta.

Palveluntarjoajan immateriaalioikeudet ja Käyttäjälle myönnetty rajoitettu lisenssi

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkillä ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua tietoa ja materiaalia. Myös Palvelu itsessään on tekijänoikeuslain mukaan suojattu. Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai sen lisenssinantajille, eivätkä immateriaalioikeudet tai mikään osa niistä siirry Käyttäjälle.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle ei-eksklusiivinen, ei-siirrettävän ja rajoitetun oikeuden käyttää vastikkeetta tai vastiketta vastaan (käyttöoikeustasosta riippuen) Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia siltä osin kuin Palvelun käyttäminen sitä vaatii (”Lisenssi”). Käyttäjällä ei ole missään tilanteessa oikeutta siirtää Lisenssiä tai sen osaa kolmannelle osapuolelle tai muutoinkaan käyttää tai hyödyntää immateriaalioikeuksia millään muulla tavalla tai muussa yhteydessä. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita näissä Ehdoissa ei ole nimenomaisesti Käyttäjälle myönnetty.

Käyttäjä vastaa kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista, mitä Käyttäjän näiden Ehtojen vastainen toiminta tai rikkominen Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheuttaa.

Oikeuksien luovuttaminen

Rekisteröitymällä Palveluun ja tuottamalla, tallentamalla tai jakamalla tietoa ja materiaalia Palvelussa tai Palvelun kautta, Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle siirrettävän, maailmanlaajuisen, ei-eksklusiivinen, lisensoitavan ja ikuisen oikeuden käyttää, jakaa Palvelussa tai sen kautta sekä hyödyntää vastikkeetta kaikkea Käyttäjän Palvelussa tai Palvelun kautta julkaisemaa, jakamaa tai sinne tallentamaa tietoa ja materiaalia näiden Ehtojen mukaisesti.

Ehtojen muuttaminen ja itsenäisyys

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa. Kulloinkin voimassa olevat Ehdot ovat luettavissa www.talopeli.fi – sivustolla.

Mikäli jokin näiden Ehtojen kohdista tulisi lainsäädännön muutoksen vuoksi tai muusta syystä pätemättömäksi, Palveluntarjoaja muuttaa kyseistä kohtaa niin, että kohta tulee päteväksi. Ehtokohdan pätemättömyydellä ei ole vaikutusta muihin näiden Ehtojen kohtiin.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliseen, näiden Ehtojen tarkoittamaan sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Osapuolten väliset riitaisuudet, ellei niitä saada sovinnollisesti ratkaistua, ratkaistaan Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä Tampereella, elleivät osapuolet muusta sovi.

Toimitusehdot ja maksuehdot

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, TaloPeli / Visual computing Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.

Paytrail Oyj
y-tunnus: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.