Kustannusarvioiden laskenta

EtusivuAsuntomessutKustannusarvioiden laskenta

Asuntomessujen kohteiden rakennuskustannukset on laskettu TaloPeli-ohjelmalla

Asuntomessujen messukohteiden kustannustiedot on laskettu kävijöiden avuksi. Kustannusarvioiden avulla messukävijälle pyritään antamaan käsitys rakentamisen kustannuksista. Tiedot sisältävät talon lisäksi myös maanrakennustöiden, pihan, ulkotilojen ja muun rakentamisen aiheuttamat kustannukset. Laskenta on tehty TaloPeli-ohjelmalla vastaamaan huhtikuun kustannustasoa messupaikkakunnalla.

Messukohteista esitetään Kuluttajaviraston ja Pientaloteollisuus PTT ry:n ohjeistuksen mukaisesti talon kokonaiskustannus ja muuttovalmista toimitussisältöä vastaavan talopaketin kustannusosuus.

Messukohteet on rakennettu messuilla esiteltäviksi, joten ne saattavat sisältävää tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja, rakenteita ja varusteita. Kustannusarvioiden laskennassa ei ole ollut tietoa messutalojen mahdollisista erikoisvarusteista. Kustannusarvio vastaa messualueen ulkopuolelle ja hyvälle tontille rakennetun talon kustannuksia ilman erikoisvarusteita.

Kustannukset ja energiatehokkuus – suunnittelun merkitys korostuu

TaloPeli-ohjelman verkkosivuilla on mahdollisuus perehtyä entistä yksityiskohtaisemmin messukohteiden ominaisuuksiin kuten rakenteen valinnan vaikutukseen rakentamisen kustannukseen ja näihin liittyvien päätösten vaikutukseen rakennuksen energiankulutukseen ja E-lukuun. Voit käyttää messukohteen tietoja oman suunnittelusi lähtötietona, tehdä valintoja ja optimoida talosi TaloPelissä. Tärkeimpiä E-lukuun vaikuttavia tekijöitä ovat

huoneiden koko, talon muoto ja kerrosluku
lämmitysmuoto ja lämmönjakelu, oma sähkön ja lämmön tuotto
ilmanvaihtojärjestelmän lämmön talteenotto
talon vaipparakenteet (ulkoilmaan rajoittuvat osat)

Messutalojen kustannukset päivittyvät TaloPeliin automaattisesti mikäli kevään ja kesän aikana rakentamisen kustannuksissa tapahtuu muutoksia.

Laskenta tarkemmin

Laskenta perustuu laskentahetkellä käytössä olleisiin kohteiden yhdenmukaisiin tietoihin käyttäen kaikille kohteille yhteisiä perusmäärittelyjä.

Ulkovaipan rakenteissa on huomioitu rakenteiden energiatehokkuus.
Pihojen kustannukset on laskelmassa huomioitu rakentajan ilmoituksen mukaisesti.
Liittymät on laskettu kaikille kohteille samantasoisina, vaikka alueella on erilaisia sopimuksia.
Tonttia ei ole huomioitu kustannuksissa.
Mahdollisen rantasaunan kustannusarvio ei sisälly kohteen ulko- ja varastotiloihin.
Kaikki talotekniset järjestelmät on oletettu perustasoisiksi (kohteissa erittäin suuria eroja).
Kalusteiden, komeroiden ja keittiökoneiden laskennassa on käytetty tavanomaista laatutasoa, koska kohdekohtaista tietoa ei ole laskennassa ollut käytössä.
Huoneiden pintamateriaalien laskennassa on valittu yleisesti käytetty materiaali ja laatutaso, koska kohdekohtaista tietoa ei ole laskennassa ollut käytössä.
Tulisijat on arvioitu kuvista. Kaikissa kohteissa on käytetty samaa tulisijatyyppinä, koska kohdekohtaista tietoa ei ole laskennassa ollut käytössä. Tulisijatyyppi on varaava takka, joka vaikuttaa myös E-lukuun.
Hankkeet on oletettu normaaleiksi, hyvin hoidetuiksi pientaloprojekteiksi, joissa työtehtävät on hoidettu ammattimaisesti ja ammattilaisvoimin. Messuprojektin tiukkaa aikataulua ei ole huomioitu.
Oman työn osuutta ei ole vähennetty arvioiduista kustannuksista.

Kaikkien kohteiden perustamisolosuhteet on oletettu hyviksi ja maanrakennustyöt arvioitu sen mukaan rakennuksen alan osalta. Messukohteiden tonteissa on eroja, joten perustamisen kustannuksissa on ollut rakentamisolosuhteista johtuvia tapauskohtaisia eroja. Isompi tontti aiheuttaa myös muita maarakennustöitä, joita ei ole voitu huomioida. Pihan osalta kustannukset näkyvät rakentajan ilmoittaman tiedon mukaan. Rakentamista aikovan kannattaa omassa kohteessaan selvittää, aiheutuuko rakennuspaikasta erityisiä maanrakennustöitä.

Talotoimituksen muuttovalmis toimitussisältö TaloPelissä sisältää:

Ulkoseinän pintakäsittelyn, rappauksen tai tiiliverhouksen
Kaikki valitut kodinkoneet
Arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelun
Kaikki rakennukseen mahdollisesti kuuluvat ulkotasot (terassit, parvekkeet, varastot, katokset ym.) ovat TaloPelissä kohdassa ”Ulkotilat ja varastotilat”

Muuttovalmis toimitussisältö on kuvattu Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Rakennusteollisuus RT:n ja Pientaloteollisuus PTT:n ohjeistuksessa. TaloPelissä noudatetaan selvyyden ja vertailtavuuden vuoksi kaikille runkojulkisivuratkaisuille samaa laskentatapaa, vaikka edellä mainitussa ohjeistuksessa käsittelyssä on eroja.

Lisätietoja

www.talopeli.fi
TaloPeli – Visual Computing Oy
toimitusjohtaja Petri Jyrkkä
puh. 040 703 3400
petri.jyrkka@viscom.fi